facebook

DW OIL producent parafin najwyższej jakości

Produkty

MASY PARAFINOWE DW OIL

'
SUROWIEC FORMA KOLOR ZAWARTOŚĆ
OLEJU %
TEMPERATURA
KRZEPNIĘCIA
LEPKOŚĆ
KINEMATYCZNA mm2/s
GACZ PARAFINOWY (DWO) GRANULAT/TAFLA/PŁYN saybolt 20-25 6,0 - 12,0 50 - 55 3,1 - 4,2
PARAFINA NS (DWT) GRANULAT/TAFLA/PŁYN saybolt 20-25 2,0 - 5,0 52 - 62 3,9 - 4,8
T1 JAROSLAW GRANULAT/TAFLA/PŁYN saybolt 23-28 0,8 - 1,8 51 - 54 3,2 - 4,0
WOSK ŚWIECOWY (DWP) GRANULAT/TAFLA/PŁYN saybolt 23-30 0,8 - 1,8 52 - 59 3,5 - 4,4
MASA OLEJAKOWA
(DWM)
GRANULAT/TAFLA/PŁYN ASTM D 1500
L 0,5 (biały)
1,7 - 7,0 46 - 52
54 - 59
4,5 - 6,5
ASTM D 1500
L 0,5 (biały)
≤ 1,3 51 - 57 4,5 - 6,0
DWP LUX GRANULAT/TAFLA/PŁYN saybolt 23-30 (biały) 0,8 - 1,0 52 - 58 3,8 - 4,0
P2 GRANULAT/TAFLA/PŁYN saybolt ≥ 30 ≤ 0,8 52 - 53 3,2 - 3,5
P2 LUKOIL PŁATKI/GRANULAT/PŁYN saybolt 28 - 30 0,2 - 0,8 53 - 62 3,2 - 4,5
EKO P2 GRANULAT/TAFLA/PŁYN ASTM D 1500
L 0,5 (biały)
0,3 - 0,6 49 - 53 4,8 - 5,5
JAW 1 TAFLA/PŁYN od żółtego do brązowego ≤ 3 55 - 69 4,5 - 7,5
CERESINE 75 TAFLA/PŁYN L 3,0 - 5,5 0,5 - 2,0 74 - 81 13 - 15